Setup

Hur du redigerar innehåll på din hemsida

Created on —
October 2, 2022
Last modified —
January 18, 2023

Så här gör du: 

Instruktionerna nedan förklarar stegvis hur du redigerar innehåll på din hemsida.

  1. Gå in på din Webflow dashboard genom att logga in med dina inloggningsuppfiter.
  2. Tryck på de tre prickarna (• • •) på din hemsida och sedan på 'Settings'.

  1. Gå in på hemsidans 'Editor' funktion genom att klicka på 'Editor'.
  1. Nu kan du se din hemsida i redigerarläget, med en ny meny i botten av hemsidan.

Redigera texter

Klicka på en text på hemsidan och redigera orden direkt på sidan.

Byta bilder

Håll musen över området runt en bild och tryck på bild-ikonen i det övre högre hörnet.
Välj en bild som du vill ersätta nuvarande bild med.

Publicera dina ändringar

 När du är nöjd med ändringarna du har gjort på din hemsida är det viktigt att publicera ändringarna så besökare kan se den nya versionen.

Fär att publicera sidan, tryck på den blå 'Publish'-knappen i nedre hörnet av din hemsida